Onbegrensd / Sans bornes

In de rubriek “Onbegrensd” bericht Bart Noels geregeld op de website De Lage Landen (Ons erfdeel) over actuele gebeurtenissen in…

Hors d’Oeuvre

Hors d’Oeuvre is een reis in woorden en beelden door 25 jaar leven en werk van de Unie der Zorgelozen, en een verrassend…

EUREKA op de sporen

Het INTERREG-project EUREKA wil politiek dichter bij de burger brengen, maar ook de burger beter informeren over de waarde van…

Centrumvernieuwing Kuurne

De komende jaren krijgt Kuurne een groener karakter. Om de ingrijpende werken laagdrempelig te presenteren trok ik op pad met…

Dialoog in de vervoerregio’s

De vervoerregio’s in Vlaanderen staan in de startblokken.Voortaan zullen regio’s mee bepalen hoe een deel van het openbaar vervoer wordt…