EUREKA op de sporen

Het INTERREG-project EUREKA wil politiek dichter bij de burger brengen, maar ook de burger beter informeren over de waarde van … Meer

Dromen over zorg van de toekomst

Het Zorgbedrijf Harelbeke voert een uitgebreid traject om haar meerjarenplanning op te maken. Beleidsmakers, medewerkers, maar ook gebruikers krijgen de … Meer