Bart Noels

bart noels

Bart Noels is freelance redacteur, videomaker en journalist. Hij is initiatiefnemer van Francobelge.news. Zijn passie is de Frans-Belgische grensregio: een bassin voor cultuur, dialoog en wederzijdse verrijking. Daarnaast heeft hij een grote interesse in bestuur, cultuur, governance en alles daar tussenin.

Hij is freelance actief als communicatiemedewerker bij de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai en als zakelijk leider bij rekto:verso. Bart geeft advies op het vlak van organiseren en vormgeven van dienstverlening, beleidsplanning, dialoog, communicatie en participatie. Hij modereert geregeld debatten en ondersteunt dialoogtafels als gespreksbegeleider.

  • Meer info op Linkedin
  • Contacteer Bart via  info (at) textz.be

Plekken waar Bart tot nu toe aan de slag is geweest voor een reportage, workshop, lezing,…

Bart Noels

Bart Noels a travaillé ces dernières années comme éducateur, journaliste, bibliothécaire, responsable de la communication de l’intercommunale régionale Leiedal et coordinateur de Vormingplus Midden en Zuid-West-Vlaanderen. Il a ensuite travaillé chez IDEA Consult, VVSG et O2.

Il est l’initiateur d’Eurometropolis News Lille-Kortrijk-Tournai, Passage Flandres-Westhoek et francobelge.news. Bart Noels publie sur l’organisation et la conception de la prestation de services dans les collectivités locales chez Politeia-VVSG.

Il soutient les gouvernements et les organisations dans le domaine de l’organisation et de la conception de la prestation de services, de la planification politique, du dialogue, de la communication et de la participation. Il anime régulièrement des débats et soutient des tables de dialogue en tant qu’animateur. Il combine l’expérience avec la participation du gouvernement, du secteur culturel, de l’action socioculturelle et du secteur privé.