Circulations

Met het project Circulations wil het NEXT Arts Festival zijn activiteiten diversifiëren, om een kritische blik te werpen op de … Meer

EUREKA op de sporen

Het INTERREG-project EUREKA wil politiek dichter bij de burger brengen, maar ook de burger beter informeren over de waarde van … Meer

Design in de publieke ruimte

‘Design in de publieke ruimte’ is een uitgebreid cocreatietraject met bedrijven, ontwerpers, Designregio Kortrijk en 13 lokale besturen in Zuid-West-Vlaanderen. … Meer