Mijngemeente brengt informatie en diensten op maat

In een pas verschenen publicatie “Mijngemeente. Informatie en dienstverlening op maat”  beschrijft Intercommunale Leiedal waarom het personaliseren van diensten een goede zaak is voor de burger én de organisatie.  Mijngemeente gaat niet enkel over tools, zoals een online platform en databanken. Mijngemeente gaat over dialoog tussen burger en overheid, over het beter focussen van diensten en over het verzamelen van beleidsinformatie. 

Het concept is vorm gegeven door Intercommunale Leiedal en de Stad Kortrijk tijdens het Europese Smart Cities project. De online toepassing moet in 2012 live gaan.  Mijngemeente is onlangs nog bekroond als “meest vernieuwend gemeentelijke webinitiatief” op de Vlaamse dag van de lokale website.

Informatiecyclus

Bron: Mijngemeente, Intercommunale Leiedal, 2011

Mijngemeente wil een informatiecyclus creëren, waarbij burger en overheid meer te weten komen over elkaar, via de nieuwe mogelijkheden die online tools bieden.
Op basis van de verzamelde data, voorkeuren en interesses kan een lokaal bestuur gerichter informatie en diensten leveren, wat moet leiden tot meer impact en kostenefficiëntie.
Niet alleen krijgt een burger dan wat hij of zij nodig heeft, maar op basis van profielen, gebruikersonderzoek en data kan je ook noden voorspellen. Actieve dienstverlening dus.

Middleware en business intelligence

Het recentste nummer van Datanews focust op business intelligence (BI), slechts één van de vele illustraties voor het belang van dit thema in de private en openbare sector. De laatste maanden schieten de evenementen en studiedagen over BI als paddestoelen uit de grond. Voor marketeers voelt dit thema vertrouwd aan, voor heel wat managers en dienstverleners klinkt het nog nieuw. De publicatie Mijngemeente brengt een aantal ideeën aan, maar ditmaal in de taal van een openbaar bestuur.
Idem voor middleware: het linken van databanken. Heel wat organisaties en bedrijven hebben brood gezien in het koppelen van databanken en ontsluiten van informatie die nu her en der opgeslagen is. Terecht, want veel data wordt nu onbenut gelaten.
Maar het integreren van data, gebruikersinformatie en kanaalvoorkeuren aankaarten in een lokaal bestuur vergt meer dan goochelen met termen als middleware, servicebus en connectoren. Middleware krijg je maar aangekaart als je je project vertaalt naar de noden van de organisatie. Ook dat is wat Mijngemeente poogt te doen. De nieuwe publicatie Mijngemeente plaatst middleware en business intelligence in het perspectief van de organisatie.

Privacy

Onderzoek wijst uit dat burgers vragende partij zijn voor gerichte dienstverlening en zelfbediening via het webportaal van lokale bestuur. Een kanaal op maat, informatie en diensten op maat, leveren meer comfort op, en een betere gebruikerservaring. Maar terecht wordt ook gewezen op de gevaren voor de privacy van individuen. In de publicatie wordt ruim ingegaan op de veiligheidsschotten die voorzien zijn in het concept.

Meer lezen en zien

Download “Mijngemeente. Informatie en dienstverlening op maat” op http://www.leiedal.be/nieuws/nieuwe-publicatie-over-mijngemeente-informatie-en-dienstverlening-op-maat

In 2010 werd een filmpje uitgebracht dat het concept tastbaar maakt voor een breed publiek, zie http://vimeo.com/16611383