VVSG Lerend netwerk dienstverlening van start in Gent: LEO-project, Gentinfo en het mobiel dienstencentrum

Met meer dan twintig deelnemers uit bijna evenveel lokale besturen is het VVSG lerend netwerk dienstverlening begin juni van start gegaan. De gaststad voor deze eerste ontmoeting was de Stad Gent.

VVSG had voor dit lerend netwerk een gerichte uitnodiging gestuurd naar het Vlaamse netwerk van professionals dat in lokale besturen actief is met het organiseren en vormgeven van dienstverlening. Het levert een gevarieerde deelnemersgroep op, van gemeentesecretarissen tot verantwoordelijken digitale dienstverlening, van diensthoofden burgerzaken tot mensen die op strategisch niveau processen uittekenen. Wat de deelnemers alvast gemeen hebben is een passie voor kwalitatieve dienstverlening.

In deze eerste jaarcyclus van het VVSG lerend netwerk gaat de groep op toer langs markante voorbeelden van lokale dienstverlening. Naast de plaatsbezoeken bepalen de deelnemers  zelf de agenda. Uit de hoeveelheid post-it-notes die de brainstormsessie opleverde valt af te leiden hoeveel vragen nog te beantwoorden zijn.

Op de eerste bijeenkomst van het netwerk gaf Jürgen Spanhove (dienst organisatieontwikkeling) een fel gesmaakte uitleg bij het LEO-project in Gent, gevolgd door een toelichting over Gentinfo door Hilde Ballegeer (dienst onthaal).
Een bezoek aan het mobiel dienstencentrum dat die dag gestationeerd stond aan het station Gent Sint-Pieters sloot deze eerste bijeenkomst af.