Gebruikers inspireren dienstverlening Knokke-Heist

Dienstverlening is teamwerk. Dat hebben ze in Knokke-Heist al lang begrepen. Maar hoe zorg je dat je dienstverlening perfect aansluit bij verwachtingen van burgers? Dat is de zoektocht die het gemeentebestuur van Knokke-Heist onderneemt met politici, medewerkers én burgers.

“Hoe organiseren we de dienstverlening van de toekomst?” is de startvraag van het traject dat CC Consult ism Textz uitvoert in opdracht van Knokke-Heist. De consultants gaan daarvoor aan de slag met het team. In een inspiratieworkshop maken de medewerkers kennis met de facetten van dienstverlening. Ze ontwikkelen een visie, een verhaal en werken voort op een productencatalogus, kanalen en een kanaalstrategie. Deze aspecten worden verdiept in workshops. Daarnaast wordt een ruim gebruikersonderzoek gevoerd via een enquête, gevolgd door een verdieping en duiding van de onderzoekresultaten via focusgroepen.

Dit alles moet leiden tot een sterke en gedragen meerjarenvisie op de organisatie en vormgeving van dienstverlening in Knokke-Heist.