Zonder diploma van de schoolbanken

Ongekwalificeerde uitstroom is een problematiek die geen eenduidige oplossing heeft. Heel veel factoren zorgen ervoor dat jongeren al of niet met een diploma van de schoolbanken komen.

Sinds eind 2014 werken medewerkers uit de welzijns-, onderwijs – en werksector in de regio Kortrijk samen rond de aanpak van ongekwalificeerde uitstroom. Een studiedag op 26 januari 2017 werpt een licht op het thema, kijkt naar oorzaken, gevolgen, goede ervaringen.

Bart Noels (Textz) modereert twee panelgesprekken op deze studiedag.

Meer info en inschrijven