Focus op Talent: organisaties leren van elkaar

‘Focus op talent’ is de nieuwe aanpak van de Vlaamse Regering voor een hogere werkzaamheidsgraad en een evenredige arbeidsdeelname. De aanpak evolueert van een doelgroepenbeleid met specifieke maatregelen, naar een beleid dat vertrekt vanuit de sterkte van een individu.

Deze aanpak vervangt het vroegere EAD-beleid (Evenredige Arbeidsdeelname en Diversiteit) en het ervaringsfonds. De nieuwe beleidsvisie werkt via een bottom-up benadering waarbij diverse actoren op het terrein de beleidsvisie uitwerken en uitvoeren.

Maar werkt dit beleid. En wat leveren de praktijken op? In het kader van een evaluatie binnen het onderzoekskader VIONA bracht IDEA Consult de diverse partners rond de tafel om te leren van elkaars praktijken. Bart Noels modereerde het gesprek.