Design in de publieke ruimte

‘Design in de publieke ruimte’ is een uitgebreid cocreatietraject met bedrijven, ontwerpers, Designregio Kortrijk en 13 lokale besturen in Zuid-West-Vlaanderen. Zij creëren samen nieuwe producten en diensten.

Er zijn 5 projecten:

  • De slimme vuilnisbak
  • Fietsen in het blauwe park
  • Groenbeheer en onderhoud
  • Mobi-punten
  • Zicht op de toekomst

Bart Noels ondersteunt Intercommunale Leiedal (projectleider Kris Dekeyzer) met projectcommunicatie en begeleidt mee de cocreatiesessies.

Meer info: