Erfgoed in het Waasland

Het Wetenschappelijk Onderzoek naar Deelcollectie Erfgoed in het Land van Waas, kortweg WODE, werd uitgevoerd kort na de oprichting van Erfgoedcel Waasland. Meer dan twaalf jaar na het eerste onderzoek kreeg het onderzoek een update met nieuwe gegevens.

Het was het niet alleen boeiend om de evolutie van de organisaties en de deelcollecties te bekijken, maar ook om aan te sluiten bij diverse accentverschuivingen in het Vlaamse erfgoedlandschap. Het geactualiseerde onderzoek geeft een nieuwe stand van zaken van het erfgoed in het Waasland en voedt het beleid van de erfgoedcel voor de komende jaren.

Conny Van Gheluwe en Bart Noels stonden in voor de taalcorrectie van het onderzoeksrapport en de redactie van de publieksbrochure.