Gemeente zonder gemeentehuis

Via het relanceproject Gemeente zonder gemeentehuis ondersteunt Vlaanderen steden en gemeenten die samen innovatieve, digitale oplossingen uitwerken om hun dienstverlening en interne werking meer klantgericht te maken.

Gemeente zonder gemeentehuis kadert in de visie van de Vlaamse Regering rond lokale digitalisering.
Elf experten bundelden hun adviezen in een visietekst. Bart Noels is één van de elf experten.

“Digitale transformatie moet leiden tot een meer nabije overheid. Door lokale besturen te ontzorgen door complexiteit en overbodige processen weg te halen kunnen ze nog meer en beter doen waar ze in schitteren: noden en verwachtingen van burgers beantwoorden met oplossingen. Het lokaal bestuur is uitstekend geplaatst om de systeemwereld van de overheid te verbinden met de context van een burger. Daarom betekent ‘een gemeente zonder gemeentehuis’ dat ambtenaren en mandatarissen hun gemeentehuis meer kunnen verlaten en de wijken kunnen intrekken, gewapend met data, eenvoudige transactiesystemen en een flinke dosis empathie en de vaardigheid om in dialoog te gaan. Want achter de façade van onze appartementen en huizen schuilen aspiraties, noden en behoeften waar de overheid mee aan de slag kan. Digitaal vormt mee de oplossing, maar enkel samen met deskundige en verbindende ambtenaren en mandatarissen. De lat moet dus hoog, zowel voor de digitale overheid als voor de lokale besturen.”

Het project Gemeente zonder gemeentehuis kadert in het relanceplan Vlaamse Veerkracht, een ambitieus investeringsplan van de Vlaamse Regering om het economisch en maatschappelijk weefsel te herstellen na de zware impact van COVID-19. Het relanceplan is onderverdeeld in 7 speerpunten, 35 clusters en 180 projecten. Digitale transformatie is één van de zeven prioriteiten in het Vlaamse relanceplan.