Anzegem creëert een multifunctioneel Gemeentepunt

De gemeente Anzegem kocht een oud bedrijfspand en wil er de komende tijd haar diensten verzamelen. Behalve een administratief centrum wordt het ook een thuis voor verenigingen. Het wordt een ontmoetingsplek waar je je krant kan lezen in de bib, iets kan drinken in de cafetaria en ondertussen je identiteitskaart kan afhalen.

Intercommunale Leiedal begeleidt de gemeente bij het maken van een ruimtelijke visie en een visie op dienstverlening. Die visie-elementen worden uitgewerkt in werven, waarbij een enthousiast team het concept verder uitwerkt.

  • De visie op dienstverlening werd begin 2020 besproken en gevalideerd door het College van Burgemeester en Schepenen en de gemeenteraad. Op 5 mei 2020 werd de raadscommissie Algemene Zaken geïnformeerd over het traject dienstverlening en het programma dienstverlening dat op stapel werd gezet.
  • In het voorjaar zijn werf 1 (organisatiecultuur) en werf 2 (decentrale dienstverlening en onthaal) van start gegaan. In een aantal werksessies werden de werven verkend. Door de coronamaatregelen zijn de werkzaamheden niet verlopen zoals aanvankelijk gepland.
  • Parallel liep een ruimtelijk traject waarbij een analyse werd gemaakt van ruimtebehoeften. In een workshop georganiseerd door Intercommunale Leiedal werd een aanzet gemaakt voor een ruimtelijk masterplan voor de site, als basis voor verder architecturaal ontwerp.
  • In december 2020 vonden tenslotte twee workshops plaats waarbij de visie op dienstverlening werd doorvertaald naar ruimtelijke concepten.

Filip Meuris en Bart Noels stonden in opdracht van Leiedal in voor de begeleiding bij het ontwikkelen van een concept voor dienstverlening.

Foto: Gemeente Anzegem