Digibanken voor e-inclusie

Met de oprichting van lokale digibanken wil de Vlaamse overheid kwetsbare groepen meekrijgen in de digitaliseringsgolf.

Bart Noels ondersteunde Mondea bij het opmaken van dossiers voor de Digibank Aalst en Turnhout. Naast de drie basisdoelstellingen (hardware, opleiding en coaching) werd in de strategie ook gewerkt aan communicatie. 

Twee sterke dossiers gemaakt met fijne teams die hopelijk gehonoreerd worden!