Sociale media en je lokaal bestuur: eerst denken, dan doen

Lokale besturen overwegen om een Facebookpagina of een Twitter-account op te starten. Een goed idee, als het tenminste een weloverwogen idee is. Je kan heel snel van start gaan met sociale media, maar je kan ook even snel vastlopen.

Wat wil je bereiken?

De eerste vraag is wat je wil bereiken. Wat is je doelstelling? Sociale media zijn perfect om dialoog met gebruikers te organiseren, om feedback te verzamelen en om inhoud te verspreiden. Tenminste, als je doelgroep het kanaal ook gebruikt.

Realisme

Laat je bij het inzetten van sociale media niet leiden door de hipheid van het kanaal. Eerder waren sms en interactieve digitale televisie al voorgesteld als zaligmakende en allesoplossende kanalen, nu worden de zelfde eigenschappen soms al eens toegedicht aan sociale media.
Verwacht niet alles van dit kanaal, en laat je kanaalstrategie bepalen wie je doelgroep is en wat je bij die doelgroep wil realiseren via welk kanaal.
Houd er bovendien ook rekening mee dat je voorlopig weinig of geen kansengroepen bereikt via online media, en dat je enige mediawijsheid moet hebben om er mee om te kunnen gaan. De noodzaak van e-inclusie gaat niet enkel op voor het klassieke web, ook voor sociale media.

Mogelijkheden

Niettemin zijn sociale media bijzonder krachtig. Op een relatief goedkope wijze kan je rechtstreeks communiceren naar mensen die expliciet ook kiezen om met jou te communiceren. Een eigenschap waar andere media slechts van kunnen dromen. Het walhalla van de marketeer: rechtstreekse dialoog.
Er zijn heel wat zinnige toepassingen mogelijk:

  • participatieprocessen
  • wijkwerking
  • dialoog bij vrijetijdsdiensten
  • meldpunten
  • communicatie bij evenementen

En vooral: luisteren naar burgers, en je dienstverlening bijsturen in functie van die feedback. Want dat is een vereiste: authenticiteit.

Dialoog

Gebruikers die merken dat de conversatie dan toch maar eenrichtingsverkeer is, gebruikers die merken dat hun feedback niks uithaalt, gebruikers die merken dat ze aan de andere kant van de lijn een communicator vinden die enkel bezig is met branding, die gebruikers haken al even snel af als ze gekomen zijn.
Pas ook op met het rondbazuinen van wat al elders is gecommuniceerd, gebruik  Twitter en Facebook niet puur als een verspreidingsmachine voor de nieuwtjes op je website.

Bezet je naam

Zelfs als je nog niet goed weet wat je later wil doen op Facebook of Twitter, bezet dan al minstens je naam. Zo vermijd je dat onofficiële pagina’s jouw naam gebruiken. Je kan je aanwezigheid voorlopig gewoon laten sudderen, tot je precies weet wat je wil doen.

Maak een business case

Bepaal dus eerst wie je wil bereiken en met welke boodschap. Bepaal ook welke impact je wil realiseren. Spreek af wie het kanaal opvolgt, en evalueer ook na een tijd of het wel wérkt. Zorg dat doorheen alle stappen ook het management betrokken is.

Meer info: