Testcase of ervaring nodig? Luister naar je bib.

De bibliotheek is een ideale proeftuin voor de gemeente om lessen te leren over dienstverlening. De context waarin bibliotheken op vandaag werken leent zich perfect om te werken op verschillende facetten van dienstverlening.

  • Organisatieverandering: de bibliotheek telt nog heel wat personeelsleden waarvan de instroom gebeurde voor de automatisering van de werking, jonge mensen zijn intussen in het team gekomen: een interessante mix van ervaring en oude en nieuwe competenties om mee aan de slag te gaan.
  • Front en back office: er is een pak back office werk in de bibliotheek dat meestal niet zichtbaar is: catalografie, boekverzorging, aankopen, evenementen en educatieve pakketten ontwikkelen. Er zijn kansen voor schaalvergroting door samenwerking, en ook het inschakelen van verschillende competenties in de front en back office is een uitdaging.
  • Automatisering: het voorbije decennium is er een schaalvergroting geweest van de online catalogi, hebben zelf-leensystemen en online zelfbediening voor bibliotheekleden hun intrede gemaakt en hebben bibliotheken sociale media leren inzetten voor publieksbereik. Veel bibliotheken hebben een kanaalstrategie moeten ontwikkelen met een plek voor openingstijden, zelfbediening, online kanalen, thuisbezoek,…
  • Marketing: meer dan in andere vrijetijdssectoren moeten bibliotheken opboksen tegen dalende leencijfers, een veranderd bibliotheekgebruik en moeten ze doelgericht op basis van hun kernsterktes hun publiek actief aanspreken.
  • Doelgroepen: de bibliotheek bereikt bijzonder diverse groepen burgers: van de shoppende romanlezer tot de genealoog, de informatiezoeker tot de gamende jongere, muziek- en literatuurliefhebbers, scholen, plattelands- en stadsbewoners. Elk van deze groepen heeft eigen noden en wensen, moet met aangepaste boodschappen en via specifieke kanalen worden benaderd voor informatie en dienstverlening.

Gebruik deze unieke context om te leren van je eigen gemeentelijke bibliotheek, of om er boeiende experimenten op te zetten.