OCMW en gemeente Staden slaan handen in elkaar

Op 1 juli starten het OCMW en de gemeente Staden met een vernieuwde dienstverlening. Het front- en backoffice principe wordt ingevoerd, een centrale balie wordt aangevuld met thematische loketten, er is een kleine verbouwing van het huidige gemeentehuis én er zijn duidelijke plannen voor een nieuwbouw. Dit is nog eens aangevuld met een nieuwe productencatalogus, een nieuwe website, afspraken over telefonisch onthaal en een nieuw onthaalteam.

Als basis heeft Staden een nieuw organogram waarin gemeente en OCMW samenwerken. CC Consult begeleidde dit programma, met Textz als ondersteuner voor het dienstverleningsconcept.

Eind april kwamen de medewerkers samen voor een tussentijdse polsslag en gingen ze in dialoog over wat de komende weken nog op stapel staat. Een indrukwekkend traject voor deze kleine gemeente, met een gedreven MAT en hopen bestuurskracht.

Lees meer in dit krantenartikel.