Pocket Samenwerken voor dienstverlening

In opvolging van ‘De Interactieve Overheid’ staat een pocket in de steigers over ‘Samenwerken voor een klantgerichte dienstverlening’. Deze pocket verschijnt in oktober en bundelt verhalen, praktijkcases en theoretische inzichten rond samenwerking.

“Durven met dienstverlening is actueler dan ooit. Klantgerichte dienstverlening vraagt een ommezwaai van je organisatie. De integratie van het OCMW en de gemeente staan voor de deur. En nieuwe technologie maakt nu veel meer mogelijk dan vroeger. Het speelveld ligt open voor dienstverleners van morgen: durven met dienstverlening is het beter, efficiënter en met meer zorg voor de gebruiker doen.
Durven met dienstverlening gaat over samenwerken: de schotten weghalen in je organisatie en tussen organisaties en samenwerken in een keten.
Dienstverlening is een samenspel van mensen, technologie en organisatie. Klantgerichte dienstverlening is overheidsdienstverlening waarbij het kastje en de muur verdwenen zijn. Dienstverlening waar de burger beter van wordt, diensten die duidelijk en gemakkelijk toegankelijk zijn. Of de gebruiker nu aan het loket staat, de website bezoekt of telefoneert.”

De pocket gaat over samenwerking op vele niveaus en vele lagen
– binnen lokaal bestuur (bv gemeente-ocmw)
– tussen lokale besturen (bv IGS-en)
– tussen bestuursniveaus (bv samenwerking rond productencatalogus, bedrijvendata of bibliotheekdata)
– tussen bestuur en middenveld en burgers (coproductie met burgers, PPS-en)

Meer info binnenkort bij Politeia