Toekomst voor ruimte in West-Vlaanderen

Het provinciebestuur van West-Vlaanderen wil een dynamisch ruimtelijk beleid voeren dat ‘de vinger aan de pols’ houdt van de continu veranderende samenleving. Ze wil van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan een strategisch plan maken dat meer actiegericht is.

De Provincie heeft de voorbije maanden samen met de gebiedsgerichte werking en de streekintercommunales Leiedal en WVI krachtlijnen op papier gezet.

In het najaar van 2015 en het voorjaar van 2016 wordt een communicatie- en participatietraject uitgerold rond deze krachtlijnen. Het huiswerk wordt voorgesteld, besproken, aangevuld, bijgestuurd,… om uiteindelijk te komen tot krachtlijnen die gedragen worden door zoveel mogelijk mensen.

Otwee kreeg de opdracht van de provincie om dit traject uit te rollen. Bart Noels maakt deel uit van het team en zal voor Otwee actief zijn in Noord-West-Vlaanderen.

Beeld (c) Provincie West-Vlaanderen