Expect more: gemeenschap mag meer verwachten van bib

Keynotespreker David Lankes gaf de aanwezigen op Informatie aan Zee in Oostende een duidelijke missie mee: “Librarians must be agents of transformative social engagement.” Bibliotheekmedewerkers moeten hun gemeenschap helpen beter maken, en dat is méér dan enkel informeren. Bibliotheken zouden centraal moeten staan in lokale leefgemeenschappen, niet als magazijn, maar als plek voor creatie, ontmoeting, dialoog.

12022587_957206744337773_6827346670452979186_oEen boodschap die goed aankwam bij de aanwezige minister van cultuur Sven Gatz, die brood zag in een actieve en gemeenschapsvormende rol van bibliotheken. De Roeselaarse burgemeester en oud-minister van cultuur Luc Martens onderstreepte: “Het woord bibliotheek verwijst naar boeken, terwijl de plek nog zoveel meer biedt.”

Carol Vanhoutte (bib Kortrijk) en Krist Biebauw (bib Gent) zagen een toekomst in het emancipatorisch werken, en het interactief werken binnen en met een lokale context. Ze gaven meteen ook aan hoe ze dit vandaag al in de praktijk brengen. “Het verwachtingsniveau naar De Krook wordt stilaan onhoudbaar”, glimlachte Krist Biebauw.

Nochtans zijn er veel sectoren die deze rol van “derde plek” claimen, de plek van de “commons”, tussen huis en werk in. De oplossing is dan ook niet te vinden in concurrentie, maar in samenwerking, over sectoren heen, ook publiek-privaat.

De omslag naar gemeenschapsgericht cultuurwerk vergt ook nieuwe competenties van de cultuurwerkers actief in bibliotheken. “Dat is hard werken, er is veel bereidheid maar je moet mensen kansen geven om daarin te groeien”, klonk het in het panelgesprek op Informatie aan Zee. De focus verleggen van collectie naar context is niet evident. Dat er intussen bespaard wordt maakt het nog minder evident. “Ideeën zijn belangrijker dan centen”, klonk het bij minister Gatz, maar dat bleek geen unaniem gedeelde mening te zijn.

12031536_957205944337853_3491395003319277051_o“Expect more”, schrijft David Lankes. Gemeenschappen mogen meer verwachten van hun bib. En die bibs mogen ondersteuning verwachten van Vlaanderen. Een boodschap die bij de Minister duidelijk is overgekomen. De reminder kreeg hij erbij in de vorm van een gesigneerd exemplaar van The Atlas for New Librarianship.

Informatie aan Zee volgde twee weken na een debat bij Locus/Bibnet over het digitale verhaal voor publieke lokale cultuurspelers. Beide steunpunten zijn in een veranderingsproces. Zij willen in de toekomst focussen op het voort ontwikkelen van e-cultuur en hiervoor ook ondersteuning bieden aan bibs, cultuurcentra en gemeenschapscentra.

Gekoppeld aan het discours van David Lankes over de fysieke plek en de rol van cultuurwerkers krijg je stilaan een mooi complementair verhaal voor gemeenten en Vlaanderen, met een duidelijke visie op de fysieke en digitale bib van de toekomst. Nu nog het decretaal kader dat moet volgen.

Meer info:

Foto: Bart Noels modereert een panelgesprek met Sven Gatz, Carol Vanhoutte, Luc Martens en Krist Biebauw. (foto: Bruno Devolder)