De Plaatsbepalers

Het provinciebestuur West-Vlaanderen roept de hulp in van 100 West-Vlamingen om samen na te denken over ruimtelijke ordening. Zij gaan op zoek naar concrete antwoorden op enkele in het oog springende ruimtelijke uitdagingen in West-Vlaanderen.
Ook de West-Vlaamse politici en experten uit de provincie komen aan bod in het participatietraject. Op het einde van de rit, in het voorjaar van 2016, worden alle ideeën samengelegd.

2015-09-29 09.36.49
De Plaatsbepalers ging eind september 2015 van start met een voorstelling voor professionals van de lokale besturen in West-Vlaanderen in het Provinciehuis.

Dit traject is opgestart door het provinciebestuur van West-Vlaanderen. De provincie wil een dynamisch ruimtelijk beleid voeren dat ‘de vinger aan de pols’ houdt van de continu veranderende samenleving. Ze wil van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan een strategisch plan maken dat meer actiegericht is.

De Provincie heeft de voorbije maanden samen met de gebiedsgerichte werking en de streekintercommunales Leiedal en WVI krachtlijnen op papier gezet.

Het communicatie- en participatietraject wordt gevoerd rond deze krachtlijnen. Het huiswerk wordt voorgesteld, besproken, aangevuld, bijgestuurd,… om uiteindelijk te komen tot krachtlijnen die gedragen worden door zoveel mogelijk mensen.

Otwee kreeg de opdracht van de provincie om dit traject uit te rollen. Bart Noels maakt deel uit van het team en zal voor Otwee actief zijn in Noord-West-Vlaanderen.

Meer info: www.deplaatsbepalers.be