Geïnspireerde dienstverlening in Putte

Hoe bouw je dienstverlening uit op maat van de burger? Dat is de uitdaging voor de medewerkers van de gemeente Putte. In een workshop wisselden ze ideeën uit voor dienstverlening van de toekomst en definieerden ze een aantal werven.

2016-03-10 16.55.41Geïntegreerde diensten, een sterke samenwerking, een goede organisatiecultuur, een kanaalstrategie, degelijke informatiestromen en een doordachte uitbouw van kanalen moeten ervoor zorgen dat de bewoners en bezoekers van Putte oplossingen op hun maat krijgen.

Bart Noels verzorgde in opdracht van Idea Consult deze inspiratieworkshop. De bevindingen worden geïntegreerd in een totaaladvies rond organisatie, ICT en dienstverlening.