Stadsmatinees in Roeselare, Kortrijk en Oostende

Tijdens de Stadsmatinees brengen ARhus en de VUB-Cosmopolis actoren uit de belangrijkste West-Vlaamse stadsregio’s samen in een programma van lezingen en debatten, dat zal reizen door de provincie West-Vlaanderen, eenmaal per maand op vrijdagvoormiddagen.

In een maatschappij die steeds meer verstedelijkt, staat de stad centraal in tal van hedendaagse vraagstukken. Veel cruciale thema’s – klimaattransitie, (im)mobiliteit, economische weerbaarheid, intercultureel samenleven, omgaan met vergrijzing, het gebruik van de publieke ruimte, ‘goed’ bestuur – hebben immers een uitgesproken stedelijke dimensie.

De stad is als vrijplaats ook de plek om dergelijke onderwerpen actief op de agenda te zetten en kritisch aan te snijden. Belangrijk is dat we dit doen vanuit een interstedelijk perspectief. Stedelijke dynamieken overschrijden namelijk niet enkel de grenzen van de stedelijke agglomeratie zelf; ze worden ook gedeeld door steden onderling.

Het werken aan oplossingen voor gedeelde stedelijke uitdagingen is een zaak waar academici, beleidsmakers, privé-actoren en middenveld uit verschillende steden elkaar in een netwerk kunnen bijstaan.

De Stadsmatinees zijn een organisatie van Kenniscentrum ARhus, de Vrije Universiteit Brussel, Cosmopolis en Brussels Academy, in samenwerking met de Stad Kortrijk, Oostende Werft – AGSO (Autonoom Gemeentebedrijf Stadsvernieuwing Oostende), de Stad Roeselare en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen.

Bart Noels (Textz) staat dit voorjaar in voor de presentatie en moderatie op de stadsmatinees in Kortrijk en Oostende.

PROGRAMMA VOORJAAR 2016

In het voorjaar van 2016 worden er drie Stadsmatinees georganiseerd in respectievelijk Roeselare, Kortrijk en Oostende. De Stadsmatinees krijgen een vervolg in najaar 2016 en voorjaar 2017.

SESSIE 1:  Steden in Transitie
Eric Corijn (Brussels Academy – VUB ) en David Bassens (Cosmopolis – VUB)
22 april 2016  (inschrijven vóór 15 april 2016)
Kenniscentrum ARhus
De Munt 8, 8800 Roeselare

Volledig programma en inschrijven

SESSIE 2:  Stadsvernieuwing
André Loekcx (ASRO – KU Leuven)
27 mei 2016 (inschrijven vóór 20 mei 2016)
Budafabriek
Dam 2, 8500 Kortrijk

Volledig programma en inschrijven

SESSIE 3:  Duurzame mobiliteit en compacte stedelijkheid
Kobe Boussauw (Cosmopolis – VUB)
Vrijdag, 17 juni 2016 in Vrijstaat O., Oostende
17 juni 2016 (inschrijven vóór 10 juni 2016)
Vrijstaat O.
Zeedijk 10, 8400 Oostende

Volledig programma en inschrijven