Stadsmatinees creëren nieuw gesprek over ruimte en stad

Organisatoren ARhus, Brussels Academy en Cosmopolis blikken tevreden terug op de eerste drie Stadsmatinees. Informatie en debat over toekomstuitdagingen in een interstedelijk perspectief, dat was de inzet van drie vrijdagochtenden in Roeselare, Kortrijk en Oostende.

Op een Stadsmatinee geeft een academicus eerst een inhoudelijke toelichting, waarna een lokaal panel voortbouwt op deze inzichten. In de eerste drie stadsmatinees kwamen David Bassens en Eric Corijn (Steden in transitie), André Loeckx (Stadsvernieuwing) en Kobe Boussaux (Duurzame mobiliteit en compacte stedelijkheid) aan bod.

Deze formule creëert een nieuw soort gesprek. De stedelijke setting en invalshoek zorgen ervoor dat het debat heel gericht kan verlopen. Dat het om een interstedelijk initiatief gaat is uniek. De West-Vlaamse steden zitten vaak met gelijkaardige uitdagingen en kunnen veel van elkaar leren.

Bart Noels (Textz) modereerde dit voorjaar de panelgesprekken in Kortrijk en Oostende.