Derde jaargang VVSG lerend netwerk dienstverlening

In veel besturen lopen oefeningen om zich anders en beter te organiseren, om samen te werken en om de dienstverlening beter te maken. De toegenomen samenwerking tussen gemeente en OCMW is vaak de aanleiding om dienstverlening onder de loupe te nemen.

Het organiseren en vormgeven van dienstverlening is geen gemakkelijke taak en vergt veel expertise. Een lokaal bestuur hoeft dit gelukkig niet op eigen houtje te doen. Er zit een pak kennis bij collega-besturen; de meesten onder hen ondernemen verbetering op vlak van kanaalsturing, loketorganisatie, gebruikerskennis, toegankelijkheid, ict-beleid, kwaliteitsmeting en -opvolging of efficiënt inzetten van middelen. Al twee jaargangen lang wisselen lokale besturen hierover informatie uit in het VVSG lerend netwerk dienstverlening. Een netwerk van professionals uit steden en kleinere gemeenten.

De derde jaargang van het “lerend netwerk dienstverlening” maakt deze uitwisseling opnieuw mogelijk. Het lerend netwerk steunt op uitwisseling tussen collega’s die verantwoordelijkheid dragen en gemotiveerd zijn om de zaken aan te pakken.

Info en inschrijven