Debatavonden Kortrijk en Roeselare focussen op verdichting

Open ruimte is een schaars goed in Vlaanderen, en dat is specifiek het geval in de dichtbevolkte regio’s Roeselare en Kortrijk. Beide centrumsteden organiseren dagen voor de vastgoedsector en organiseren daarbij debat. In de dialoog tussen overheid en private sector staat verdichting telkens centraal. Hoe kunnen we de huidige bebouwde oppervlakte met meer rendement en kwaliteit benutten? Welke overwegingen spelen als woonuitbreidingsgebied wordt aangesneden?

In Kortrijk (14/9/16) gingen Linda Boudry, Joachim Declerck, Karel Debaere, Marc Martens en Vincent Van Quickenborne in gesprek, een debat dat gevoed werd door een interview met Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck. Slim verdichten, openbare vervoersnetwerken, aangepaste gebouwen en de idee voor een stadsregio passeerden de revue.

In Roeselare (5/10/16) is de bouwmeester eveneens van de partij, ditmaal live. Een panel bespreekt er ideeën rond verdichting en andere actuele thema’s rond wonen.

In beide steden is Bart Noels panelmoderator.

(Foto: Vic Huys – vastgoeddag Kortrijk)