Stadsmatinees: stadsontwikkeling en governance

De Stadsmatinees van ARhus en Cosmopolis eindigen met de thema’s stadsontwikkeling en stedelijke governance. De voorgaande sessies zijn integraal te bekijken en te beluisteren op het web.

Sessie 7: Het pleintje. Over publieke ruimte en samenlevingsopbouw

Eric Corijn (VUB) trapte het voorjaarseizoen van de Stadsmatinees van ARhus en Cosmopolis af met een  lezing over publieke ruimte en samenlevingsopbouw, gevolg door een panelgesprek met Hannes Vanmeenen (project kindvriendelijke stad Kortrijk), Ruben Benoit (vzw Bolwerk) en Frans Van Den Bossche (ruimtelijke planning stad Kortrijk). Bart Noels modereerde het gesprek.

Sessie 8: Stadsontwikkeling als gedeeld proces
Ir. Stefan Devoldere

Het Stadsatelier Oostende werd in 2015 opgericht door de stad Oostende om de architecturale en stedenbouwkundige kwaliteit van de stad te bewaken en te stimuleren. Het Stadsatelier bestaat uit onafhankelijke experten en wordt voorgezeten door Stefan Devoldere. Samen werken ze aan een Globaal Strategisch Ontwikkelingsplan voor de stad op lange termijn, verzorgen ze de omkadering van een aantal innoverende woonprojecten, en begeleiden en adviseren ze verschillende strategische bouwprojecten voor de stad. Het Stadsatelier wil niet enkel de kwaliteit van stedelijke projecten en ontwikkeling bewaken, maar wil vooral ook mee de condities scheppen om kwaliteit mogelijk te maken. stadsatelier@oostende.be

Stefan Devoldere is ingenieur-architect (UGent) en ruimtelijk planner (KULeuven). Hij was hoofdredacteur van het Belgisch architectuurtijdschrift A+ van 2004 tot 2010 en schrijft geregeld over architectuur en stedenbouw. Hij maakte tentoonstellingen over Filip Dujardin, Robbrecht & Daem en Laurent Ney, en was betrokken bij de Belgische bijdrage voor de architectuurbiënnale van Venetië in 2008, 2010 en 2012. Sinds 2011 bewaakt en stimuleert hij de kwaliteit van de bebouwde omgeving in Vlaanderen als Adjunct en vervolgens Waarnemend Vlaams Bouwmeester (tot 2016), en als voorzitter van het Stadsatelier Oostende (vanaf 2015).

Na de voordracht volgt een panelgesprek met o.a. Marc Martens, architect-stedenbouwkundige en voorzitter Oostende Werft, en moderator Bart Noels.

Wanneer: vrijdag 10 maart 2017 van 10u tot 13u
Waar: Clubhouse, Montgomerykaai 1, 8400 Oostende
Inkom: gratis
Inschrijven: vóór 6 maart via het inschrijvingsformulier

Sessie 9: Stedelijke governance, van besturen naar leiden
Filip De Rynck (Steunpunt Bestuurlijke Organisatie – UGent)

Meer ‘governance’, minder ‘government’; meer innoveren; coalities maken; inzetten op participatieve initiatieven en, nog beter: burgers en burgerinitiatieven meer zelf laten doen.

Onze stadsbesturen zijn nog vaak bureaucratisch georganiseerd. De representatieve democratie heeft het moeilijk: het vertrouwen in politiek en in politieke partijen is laag. In deze lezing proberen we vooruit te denken: wat is het toekomstbeeld voor de organisatie en werking van moderne stadsbesturen in open steden? Kunnen we – en hoe kunnen we – vernieuwde vormen van representatie met participatie verbinden en wat betekent dit dan voor de werking van stadsbesturen en voor het lokale leiderschap? Doorheen deze discussie maken we ook duidelijk dat het ideologische debat over de rol van de overheid en het belang van publieke goederen nooit ver weg is.

Tijdens het panelgesprek wordt aan de hand van deze inzichten dieper ingegaan op concrete voorbeelden, met name rond de thema’s klimaatverandering en duurzame energie. Met moderator Bart Noels.

Filip De Rynck is hoogleraar bestuurskunde aan de UGent. Hij doctoreerde op de bestuurskundige problematiek van de streekontwikkeling. Hij verrichte onderzoek over decentralisatie, over de Europese structuurfondsprogramma’s, over grensoverschrijdende samenwerking, over intercommunales, over provinciebesturen, over beleidsnetwerken op bovenlokaal niveau.

Wanneer: zaterdag 22 april 2017 van 10-13u
Waar: Kenniscentrum ARhus, De Munt 8, 8800 Roeselare
Inkom: gratis
Inschrijven: vóór 18 april via het inschrijvingsformulier