Bewoners bepalen mee toekomst van Witgoor

Witgoor is een deelgemeente van Dessel. De gemeentelijke basisschool ‘de Meikever’ kampt er met plaatsgebrek en het gemeentebestuur wil hiervoor een oplossing. Ook het Meiplein staat ter discussie. Deze open ruimte pal in het centrum wordt nu vooral gebruikt als grote parking. Het gemeentebestuur vraagt zich af of we niets meer kunnen doen met dit centrale plein.

Otwee ontwierp een participatief traject met bewoners, stakeholders en het lokaal bestuur om de toekomst van Witgoor vorm te geven. Workshops en tussentijdse presentaties wisselden elkaar af. Een dialoogmarkt sloot het traject af. De conclusies van het traject worden bezorgd aan het lokaal bestuur die daarmee beslissingen kan maken voor de korte en lange termijn.