De blauwe ruimte van de grensregio

Stel je voor. Waterlopen die verbinden, waarlangs je kan stappen en fietsen. Groene sporen van stad naar water. Mensen die van de ene naar andere de regio kunnen stappen, zonder grenzen of belemmeringen. Beweging, rust en feest op de oevers. Helder water, gezonde natuur, zachte recreatie. Een ruimte die goed is voor mensen, dieren en planten.

In opdracht van het agentschap van de Eurometropool Lille – Kortrijk – Tournai maken redacteur Karel Debaere en eindredacteur Bart Noels een publicatie over de blauwe ruimte, het aaneengesloten netwerk van water dat de regio’s en steden van de grensregio met elkaar verbindt.

De Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai wil:

  • een duurzame regio worden die in staat is om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden en die zich verenigt rond acties die verband houden met het water in al zijn dimensies : waterwegen, rivieren, beekjes en vochtige graslanden, drinkwaterbronnen en afwateringsinfrastructuren, bruggen en sluizen, waterfauna en -flora, enz.
  • een metropool van de 21ste eeuw worden, een stedelijke en landelijke, dynamische en krachtige metropool waar burgers, verkozenen, lokale actoren, … samen acties ondernemen rond het water.

De publicatie moet af zijn tegen eind maart.

Beeld: Studio Paola Viganò

Meer info