Conservation through development

Hoe kan een hedendaagse herbestemming van erfgoed bijdragen aan het behoud ervan? Dat is de centrale vraag die aan een panel van deskundigen werd voorgelegd.

Herbestemmen doe je in de praktijk, dat is zoeken, puzzelen en proberen talloze vaak tegenstrijdige zaken te verenigen. Wat zijn hierbij de kritische succesfactoren? Zijn er best practices? Waarin verschilt de herbestemming van erfgoed met andere ontwikkelingen?

Een erfgoeddeskundige, een ondernemer die in een beschermd pand bedrijvig is, een vastgoedontwikkelaar, een stedenbouwkundige, een architect en iemand die vanuit de Vlaamse overheid de krijtlijnen helpt uit te zetten gingen met elkaar in debat.

Het debat werd live gestreamd via Facebook Live. 

Dit debat was een initiatief van Leiedal en kadert binnen INT-HERIT, een project binnen het URBACT-programma van de Europese Unie. INT-HERIT beoogt een duurzame inzet van erfgoed als hefboom voor de socio-economische ontwikkeling van een stad en regio.