Olen tekent dienstverlening uit met service design

Wat is dienstverlening van de toekomst? En hoe kan dienstverlening in Olen verbeteren voor bewoners en bezoekers? In het voorjaar van 2018 buigen medewerkers en politici van het lokaal bestuur Olen zich over deze vraag. Ze worden hierin begeleid door Studio Dott. en Bart Noels, freelance voor Idea Consult.