Bewoners maken ruimtelijke plannen

Haaltert, Hertsberge en Heist-op-den-Berg. Drie plekken, drie verschillende contexten voor bewonersparticipatie rond ruimtelijke ontwikkelingen. Telkens boeiende trajecten waarin nogmaals blijkt dat participeren letterlijk een werkwoord is, zowel voor het lokaal bestuur als voor de burgers.

Haaltert zoekt naar het kader voor een opwaardering van haar dorpscentrum. Eerst werd in een workshop met politici en medewerkers een inventaris opgemaakt van knelpunten en ambities. Vervolgens werd dit afgetoetst met omwonenden. In beide gevallen gebeurde dit aan de hand van een wandeling door het gebied.

In Hertsberge (Oostkamp) werden de dorpsbewoners uitgenodigd om kennis te maken met het vooronderzoek door Otwee en Nero architecten, waarna de deelnemers vrij aan de slag konden aan debattafels. Deze brainstorm vormt de basis voor verdere plannen voor de dorpskern.

Heist-op-den-Berg heeft een vrij groot binnengebied pal in de kern van de gemeente. De parking van een supermarkt en een braakliggend stuk land vormen samen heel wat potentieel om de kern te verdichten. Hoe dat moet, en met welke densiteit en intensiteit, dat vormde het voorwerp van gesprekken met de Gecoro, omwonenden en geïnteresseerde burgers.

Bart Noels begeleidde mee deze trajecten in opdracht van Otwee.