Boek en atlas over “Het blauwe park van de eurometropool”

Als je realisaties, plannen, ambitie en dromen intelligent verbindt, dan kan je iets heel bijzonder realiseren: het blauwe park van de eurometropool. Een aantrekkelijke ruimte. Een ruimte voor mensen. Een ruimte die onze grensregio sterker en zichtbaar kan maken.

Blauw

Blauw slaat op het netwerk van rivieren, kanalen, beken, grachten waarmee onze streek dooraderd is en onze ondergrondse waterlagen waaruit wij ons met water bevoorraden. Water dat zich niets aantrekt van staatkundige grenzen. Water dat zonder onderbrekingen vloeit en dat mensen, dieren en planten toelaat om zich langs de oevers grenzeloos te bewegen.

De Eurometropool moet kunnen beschikken over een robuust watersysteem dat in staat is om klimaat- en andere schokken op te vangen. Dit watersysteem beschermt de ecosystemen, beschermt tegen overstromingen, biedt wateropslag, drinkwater, proces- en koelwater. Het voorziet in irrigatie en drainage.

Park

Park refereert naar groene ruimte, een ruimte voor rust, ontspanning, feest en cultuur. Een groene ruimte waar de bevolking van de Eurometropool nood aan heeft en waar nu op verschillende plaatsen al volop aan gewerkt wordt. Een park vol met wandelwegen, fietsroutes en ecologische corridors. Een park waar wij van het water, de boten, het vissen kunnen genieten. Een park dat ons samenbrengt.

In ontwikkeling

Ons netwerk van waterlopen is in volle ontwikkeling. Mensen hebben het water terug ontdekt om er heerlijk aan te wonen. Er is weer meer economische activiteit langs het water.  De industrie beseft dat transport van goederen over de weg aan zijn limieten zit en wil meer goederen over het water vervoeren. Dit vraagt bredere rivieren, hogere bruggen, grotere bochtstralen, grotere sluizen. De klimaatopwarming verandert onze relatie met water: wij moeten er zuiniger mee zijn en meer voorraden aanleggen.  Dit zijn opportuniteiten om de waterweg, de oevers en de blauwe ruimte anders in te richten. Een werk dat al aan de gang is op vele plekken.

Slim verbinden

Er zal dus geïnvesteerd worden in en rond het water. Daar willen wij gebruik van maken om werken en initiatieven op een intelligente manier met mekaar te verbinden. Zo kunnen wij er voor zorgen dat werken niet louter een technische doelstelling dienen, maar ook meteen het blauwe park van de Eurometropool verrijken.

Boek

De publicatie is het resultaat van drie jaar intense voorbereiding om het Blauwe park in de kijker te zetten als een verbindend project voor de Eurometropool Lille – Kortrijk – Tournai.
Het boek is tot stand gekomen onder impuls van de actiegroep ‘Blauwe Ruimte’ en is gebaseerd op de resultaten van de opdracht uitgevoerd door Studie 18 onder leiding van Paola Vigano. De redactie werd verzorgd door Karel Debaere en Bart Noels, met medewerking van alle Eurometropool partners.

IMG_0074

Atlas

De atlas geeft een globaal beeld van wat het Blauwe park voor de eurometropool kan betekenen. Deze website loodst je doorheen de diverse aspecten die samen het Blauwe park vorm geven en wil vooral visuele prikkels geven om zelf mee te bouwen aan de verdere groei van de blauwe ruimte. Blauwe en groene structuren zijn immers noodzakelijk voor een duurzame en ruimtelijke kwaliteit waar onze inwoners recht op hebben.

Meer info