Dromen over zorg van de toekomst

Het Zorgbedrijf Harelbeke voert een uitgebreid traject om haar meerjarenplanning op te maken. Beleidsmakers, medewerkers, maar ook gebruikers krijgen de gelegenheid om mee te denken over de zorg van de toekomst.

In een droomsessie met het management van het Zorgbedrijf werden de eerste lijnen uitgetekend. De omgevingsanalyse en een uitgebreide bevraging vullen deze gegevens aan. In een volgende stap gaan management en beleid aan de slag met de resultaten. Bart Noels begeleidt het proces in samenwerking met twee interne trekkers.