Zuidwest: Ambitieuze plannen voor een creatieve regio

Zuid-West-Vlaanderen is een streek van makers, flexibele bedenkers en weerbare wroeters en kent daardoor een sterke interne dynamiek van creativiteit en innovatie. Dit geldt met name ook voor de cultuursector. Deze sterkte kan evenwel nog verder worden ontwikkeld, zowel binnen het cultuurveld zelf als op de brug met andere beleidsdomeinen.

Deze focus op creativiteit en innovatie maken we de volgende jaren lokaal en bovenlokaal voelbaar en zichtbaar in alles wat we doen, én in hoe we het doen. Het is dan ook onze ambitie om de gezamenlijke culturele en maatschappelijke uitdagingen voor de regio door de bril van creativiteit en innovatie te zien en aan te pakken.

Deze visie is uitgewerkt in een subsidieaanvraag van het intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband Zuidwest. Dit kadert in de werkingssubsidies voor intergemeentelijke samenwerking in het kader van het decreet bovenlokale cultuurwerking.

Zuidwest werkt het plan uit onder begeleiding van Toon Berckmoes (Idea Consult). Bart Noels stond mee in voor de redactie en eindredactie van de teksten.