Dialoog in de vervoerregio’s

De vervoerregio’s in Vlaanderen staan in de startblokken.Voortaan zullen regio’s mee bepalen hoe een deel van het openbaar vervoer wordt georganiseerd.

Maar om dat goed te doen, dan moet je ook in dialoog met je gebruikers. In opdracht van Otwee, onderdeel van het grotere consortium atelier\demitro2, begeleidt Bart Noels dialoogsessies in de vervoerregio’s Oostende, Brugge, Roeselare, Westhoek, Vlaamse Ardennen, Aalst en het Waasland. In een eerste fase wordt een gesprek gevoerd met minder mobiele gebruikers en met jongeren.

Eerder werd al werk gemaakt van regionale projectgidsen waarbij de uitdagingen voor de vervoerregio’s op een verstaanbare manier worden geschetst.