EUREKA op de sporen

Het INTERREG-project EUREKA wil politiek dichter bij de burger brengen, maar ook de burger beter informeren over de waarde van de democratie.

Op woensdag 16 september 2020 begonnen de partners van het Eureka-project het nieuwe werkjaar met een bijeenkomst in de gebouwen van CIEP-HO te Doornik, waarbij uitwisseling centraal stond. Onder begeleiding van Conny Van Gheluwe en Bart Noels werd – na een gedwongen pauze door COVID-19 – de Eureka-trein opnieuw opgestart met verdiepende presentaties en workshops.

Op een paar uur tijd genereerden we interessante antwoorden op onderstaande vragen:

  • Welke methoden moeten worden ingevoerd om de pilootacties uit te voeren?
  • Hoe kunnen we mensen zoals het doelpubliek, politici, vrijwilligers… betrekken?
  • Hoe kan het Europese Eureka-project en het grensoverschrijdende karakter ervan worden gepromoot en ondersteund?
  • Hoe kan de impactmeting van elke actie worden verfijnd?
  • Hoe kunnen we communiceren over de doelstelling van de actie en het project?