Infovergadering vs Infomarkt

Bewoners van Westerlo kregen midden februari informatie over de 4 windturbines die Luminus wil plaatsen op de industriezone van Hulshout-Heultje. Een week later kregen bewoners van Witgoor (Dessel) op een infomarkt de kans om in gesprek te gaan over de herinrichtingsplannen van hun dorp.

Het voordeel van een infovergadering is dat je veel mensen in een keer kan bereiken. Maar het is moeilijk om voorbij het woord-wederwoord te raken. Mondige mensen worden meer gehoord, stille mensen beperken zich tot luisteren. Zo komen niet alle perspectieven aan bod.

Een infomarkt is intensiever op het vlak van begeleiding. Infomarkten en wandelingen bieden echter een veel beter kader voor dialoog. Omdat je met kleine groepen kan werken raakt iedereen beter aan het woord, meningen voeden elkaar, perspectieven raken gekruist en verbonden.

Infovergadering Westerlo windturbines Luminus

Infomarkt masterplan Witgoor (Dessel)