Regiovorming door de ogen van politici, praktijkwerkers en wetenschappers

De Vlaamse regering deelt Vlaanderen voortaan op in referentieregio’s. Ook culturele samenwerkingsverbanden moeten zich voortaan binnen deze regio’s situeren. 

In deze video’s leer je meer over het hoe en het waarom van regiovorming. Experten beantwoorden je vragen en geven duiding bij regiovorming. 

Culturele samenwerkingsverbanden getuigen over hun zoektocht én de oplossingen die ze vonden. Maak kennis met regiovorming in al haar facetten bij OP/TIL. 

Met: Minister Bart Somers, Joris Voets (UGent), Elke Vastiau (VVSG), Ben Derudder (KULeuven), Tom Nulens (Vlaamse Overheid) en getuigenissen uit de samenwerkingsverbanden Ginter, Brugge, Route42, Dijk92 en zuidwest.