Interbestuurlijke productencatalogus in de steigers

De Vlaamse interbestuurlijke productencatalogus staat in de steigers. Op informatiesessies in augustus en september kregen ambtenaren van lokale besturen inzicht in de werkwijze van de redactie en de timing van het bouwen van de catalogus.
De online database zal alle producten van lokale en bovenlokale openbare aanbieders bundelen. Je kan je de catalogus ook koppelen met je eigen lokale website. Meer informatie staat op de website van Corve.