52 tips over dienstverlening

Maak uw dienstverleningsgebouw zichtbaar en herkenbaar. Controleer of u echt gecommuniceerd hebt. Maak de meest gevraagde gegevens het meest zichtbaar.
Dit zijn drie van de 52 acties die de VVSG bundelde in “52 quickwins voor een toegankelijke lokale diienst- en hulpverlening, voor elke week van het jaar eentje”.

In dit handige boekje wordt elke tip uitgeschreven op een vlotte en verstaanbare wijze. Het gaat om acties rond communicatie, proactief werken, personeel, taal en fysieke toegankelijkheid. Het boekje focust deels op materie die verwant is aan de projecten Lokaal Sociaal Beleid, maar de tips zijn generiek voor iedereen die bezig is met dienstverlening in lokale besturen.

Meer info en download: http://www.vvsg.be/sociaal_beleid/Lokaal_Sociaal_Beleid

Meer info over sociale huizen en lokaal sociaal beleid: http://www4wvg.vlaanderen.be/wvg/lokaalsociaalbeleid/Paginas/Default.aspx