De A-kaart maakt vrije tijd eenvoudig

De A-kaart. Bron: http://www.ccluchtbal.be, Stad Antwerpen

Antwerpen lanceerde begin 2011 de A-kaart. Die pas dient als bibkaart, zwemkaart en als kortingkaart. Aan de kaart is een profiel gekoppeld, waarmee de gebruiker ook punten kan verzamelen. Die punten kunnen dan gebruikt worden bij ticketaankopen of zwembadbeurten. De stad beschikt door de A-kaart intussen over een uitgebreid profiel en kan zo haar vrijetijdsaanbod gerichter promoten.

Uit gebruikersonderzoek blijkt dat veelal de iets hoger opgeleiden deelnemen aan cultuur. Het aanbod bereikt minder de laag opgeleide mensen, lagere inkomensgroepen, 75-plussers en allochtonen. Dit is niet alleen in Antwerpen zo, het is een algemeen fenomeen, en dit ondergebruik gaat ook op voor andere lokale dienstverlening. De A-kaart zal dit probleem niet in zijn totaliteit oplossen, maar wil toch meer mensen laten deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten en gebruiksgemak creëren door het invoeren van een unieke kaart.

Geen stigmatisering

De kaart kan je boven halen in de musea, cultuurcentra, zwembaden en bibliotheken van de stad. Ook andere instellingen sluiten stilaan aan bij het systeem. De kaart is gekoppeld aan de identiteitskaart en fungeert ook als toegangspas. Door aan de “spaarzuilen” de kaart te gebruiken verdien je ook punten bij elke activiteit, als een vorm van beloning. De kaart kost een paar euro voor volwassenen, is gratis voor jongeren en is iets goedkoper voor mensen met een OMNIO-statuut. Het voordeel van dat laatste is dat mensen hun statuut niet elke keer meer moeten bewijzen aan de kassa, want dat vindt men veelal stigmatiserend.

De kaart wordt actief uitgespeeld in de vrijetijdscommunicatie van de stad. Niet enkel staan er her en der infozuilen opgesteld, ook in de reguliere communicatie wordt regelmatig verwezen naar de kaart. Zo krijgen een aantal voorstellingen of activiteiten een “A-kaart” aanduiding. Zo probeert de stad de toeleiding naar aanbod te verhogen.

Rijk bestand

In 2011 werkte de stad op de communicatie van de A-kaart en het uitbreiden van het netwerk van aanbieders en de gebruikers. Op die manier wordt een groot gebruikersbestand geconsolideerd en verrijkt met actuele gebruiksgegevens. Dit moet een uitstekende basis vormen voor gerichte marketing en rijke analyses mogelijk maken.

Zie ook http://a-kaart.antwerpen.be