Burgers, klanten, participanten: publicatie over sociale media en dienstverlening

In de publicatie “Burgers, klanten, participanten. Sociale media bij het organiseren en vormgeven van dienstverlening” beschrijft Intercommunale Leiedal hoe je burgers kan aanspreken als deelnemer en co-producent in plaats van louter als klant. Deze paper gaat in op de facetten van dienstverlening en sociale media en wijst de voordelen én de valkuilen aan.
“De voorbije jaren is het gebruik van sociale media sterk gestegen. Veel organisaties voelen zich dan ook aangesproken om die sociale media in te zetten als kanaal voor communicatie en dienstverlening.
Ook lokale besturen willen die weg op. Een goed idee, als het tenminste een overwogen stap is. Je zal als gemeente méér moeten doen dan een Facebookpagina opzetten. Sociale media is geen eenwegscommunicatie, maar maakt dialoog mogelijk. Je moet dus eerst heel precies weten waar en waarover je dialoog wil opzetten.
Informeren over dienstverlening en afhandelen van meldingen en transacties via sociale media is één mogelijkheid, het vormgeven van die dienstverlening samen met de gebruiker is een tweede en meer fundamentele stap.”