Tof Thissen: "Betrokken en nabij diensten verlenen"

“Nederland is bezig met een grote decentraliseringsoefening waarbij taken van het Rijk verhuizen naar de lokale besturen”, zegt Tof Thissen, directeur van het Nederlandse KING. “Bedoeling is nu om essentiële taken die ingrijpen in de leefomgeving van mensen beter te doen.” Op de inspiratiedag dienstverlening van VVSG stelde Thissen een aantal streefbeelden voor.

Inlevingsvermogen

Thissen pleit voor meer inlevingsvermogen bij dienstverleners. “Dienstverleners zijn ook burgers. Dan is het toch niet zo moeilijk om je in te leven. Vraag jezelf elke dag af hoe zelf geholpen zou willen worden. Wij zijn burgers.”
In Nederland wil men mensen meer aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid. “Dat schiet soms door, maar in principe ben ik het daar mee eens. Maar dat vereist ook wel dat je zelf op je verantwoordelijkheid moet kunnen worden aangesproken. Wat je verwacht van burgers moet je zelf ook kunnen waarmaken.”

Klein genoeg, groot genoeg

KING streeft naar een krachtig lokaal bestuur, in een netwerksamenleving, dat betrokken en efficiënt haar werk doet. “Je hoeft als lokaal bestuur je identiteit niet te zoeken in je interne werking, werk daarvoor samen en leer van elkaar. Identiteit haal je door de manier hoe je naar de mensen stapt.”
Small enough to care, big enough to make it happen.” Thissen pleit voor een betrokken lokaal bestuur dat dicht bij mensen staat en goed kan luisteren naar burgers en bedrijven. “De gemeente kent de behoeften, weet wat er speelt en handelt daarnaar.”
Tegelijk gaat dit bestuur zorgvuldig om met middelen en past de dienstverlening aan aan die behoeften.
“De rijksoverheid prikkelt lokale besturen om meer samen te werken. En dat gebeurt nu ook, ze zitten samen om te werken rond bedrijfsvoering, ICT.”

Begrijpelijk en toegankelijk

“Als wij als overheidsdienaren vaststellen dat de overheid een labyrint is, dan is het onze taak om de overheid weer begrijpelijk te maken”, zegt Thissen. Hij wil lokale besturen en dienstverleners actief diensten zien verlenen. Hij wil een actieve overheid die problemen aanpakt, eerder dan een minimalistische aanpak waarbij curatief wordt gewerkt.