Stadsmatinees: Duurzame steden en innovatieve niches

Systeemveranderingen gaan gepaard gaan met complexe processen en strijd. Transitiedenken en dan in het bijzonder het ‘multi-level perspectief’ leren ons naar transitieprocessen te kijken en deze beter te begrijpen. Steden fungeren als broeihaard van innovatieve burgerinitiatieven en veelbelovende bottom-up praktijken.

Deze sessie verschaft niet alleen inzicht in de complexiteit van duurzaamheidstransities, de beperkingen van een lineaire passe-partout aanpak (bv. transitiemanagement), de rol van innovatieve niches en het belang van ‘policy entrepreneurs’, maar reikt ook een nieuw en open discussiekader aan om te reflecteren over stedelijke duurzaamheidsinitiatieven.

Prof. Dr. Thomas Block is socioloog, directeur van het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling en docent ‘Duurzaamheid & governance’ binnen de vakgroep Politieke Wetenschappen van de Universiteit Gent.

Meer info en inschrijven