Een toekomst voor de elektriciteitscentrale van Ruien

De centrale van Ruien is sedert een paar jaar niet meer actief en kan een nieuwe bestemming krijgen als bedrijvenzone. Maar wat zijn de verwachtingen naar een dergelijke zone? Wat is belangrijk voor de toekomst?

Om dit uit te zoeken voerde Otwee in opdracht van de eigenaar, ontwikkelaar en de provincie Oost-Vlaanderen een participatietraject met een groep uit de gemeente. Na een plaatsbezoek aan de site werd twee avonden gebrainstormd en gediscussieerd over de site. Het advies van de groep wordt als inspiratie meegenomen in het formele herbestemmingstraject.

IMG_3227.JPG

Foto’s: Bart Noels