Regiofonds West-Vlaanderen: Investeren voor een duurzame toekomst

De Provincie West-Vlaanderen en de streekintercommunales WVI en Leiedal bundelen de krachten om te investeren in veerkrachtige regio’s. Projecten rond economie, mobiliteit, natuur, toerisme, recreatie, waterbeheer en landschap moeten bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van onze provincie en de West-Vlaamse gemeenten. Het Regiofonds voorziet maar liefst 30 miljoen euro aan middelen. 

Bart Noels ondersteunde de drie partners voor de lancering van het Regiofonds. Samen werd een discours en baseline ontwikkeld en werden afspraken gemaakt over de communicatie voor, tijdens en na projecten.